ReadyPlanet.com


การกลายพันธุ์ของร่างกาย


 การกลายพันธุ์ของร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ได้มาจากเซลล์ที่สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกของเซลล์ที่กลายพันธุ์ในระหว่างการแบ่งเซลล์ การกลายพันธุ์ทางร่างกายแตกต่างจากการกลายพันธุ์ของสายพันธุกรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาซึ่งเกิดขึ้นในเซลล์สืบพันธุ์ (เช่น สเปิร์มและไข่) การกลายพันธุ์ของร่างกายมักเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือสารเคมีบางชนิดการกลายพันธุ์ทางร่างกายอาจเกิดขึ้นได้ในการแบ่งเซลล์ใดๆ เซลล์ร่างกาย ตั้งแต่การแตกแยกครั้งแรกของไข่ที่ปฏิสนธิไปจนถึงการแบ่งเซลล์ที่มาแทนที่เซลล์ในผู้สูงอายุ การกลายพันธุ์ส่งผลกระทบต่อเซลล์ทั้งหมดที่สืบเชื้อสายมาจากเซลล์ที่กลายพันธุ์ ส่วนสำคัญของสิ่งมีชีวิต เช่น กิ่งก้านของต้นไม้หรือเนื้อเยื่อชั้นสมบูรณ์ของสัตว์ อาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ มันอาจจะแสดงออกมาให้เห็นหรือไม่ก็ได้ การกลายพันธุ์ของร่างกายสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆ รวมถึงมะเร็งผู้ตั้งกระทู้ Xinjiang (Xinjiang-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-05-26 15:44:26 IP : 45.133.7.2


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.