ReadyPlanet.com


หน้าที่ของทนายความในความเป็นจริง


 บุคคลที่กระทำการตามหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ความไว้วางใจคือคนที่รับผิดชอบในการจัดการกิจการของบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด โฉนด ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อบุคคลที่ตนจัดการอยู่ ทนายความในความเป็นจริงที่ละเมิดหน้าที่เหล่านั้นอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือต้องรับผิดในคดีแพ่งบุคคลที่กระทำการตามหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ความไว้วางใจคือคนที่รับผิดชอบในการจัดการกิจการของบุคคลอื่นบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อบุคคลที่ตนจัดการอยู่ ทนายความในความเป็นจริงที่ละเมิดหน้าที่เหล่านั้นอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาหรือต้องรับผิดในคดีแพ่งผู้ตั้งกระทู้ 02222 (bownaiyanad-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2023-01-12 23:23:13 IP : 194.147.59.138


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.